Kokonaisvaltaiset

tuki- ja liikuntaelinongelmien kuntoutuspalvelut

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapialla ymmärrämme erilaisten kiputilojen ja toimintakyvyn rajoitteiden korjaamista fysioterapeuttisten menetelmien avulla.

TULE= Tuki ja liikuntaelimistö

Fysioterapia sisältää tutkimuksen haastattelun, testauksen  havannoinnin ja palpaation avulla.

Fysioterapia perustuu tieteelliseen tietoon ja vahvaan kliiniseen näyttöön.

Tuki ja liikuntaelimistö käsittää luurakenteet, nivelet, nivelsiteet, jänteet ja lihakset joita hermojärjestelmä säätelee.

Tules -oireet voivat kehittyä vähitellen liiallisen rasituksen tai liian vähäisen kuormituksen seurauksena, yksipuolisen tai virheellisen kuormituksen seurauksena tai tapaturmaisesti esim. kaatumisen seurauksena.

Podiatrinen fysioterapia

Podiatrinen fysioterapia on alaraajaongelmiin erikoistunut fysioterapian osa-alue, jossa podiatriseen fysioterapiaan koulutuksen saanut fysioterapeutti tekee alaraajatutkimuksen. Tutkimuksen perusteella hän laatii jatkosuunnitelman (fysioterapia, harjoitteet, kotiharjoitteet) sekä tarvittaessa määrittelee tukipohjallisten tarpeen. Alaraajatutkimuksen avulla määritellään jalan ja alaraajan virheasento ja -kuormitus sekä mahdollinen syy-yhteys kipuun.

Lue lisää askelklinikka-sivulta

Urheilufysioterapia
Urheilufysioterapeutti toimii urheilijan apuna: mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisee vammojen syntyä, auttaa löytämään optimaalisen toimintakyvyn sekä parantaa ja kuntouttaa jo syntyneet vammat fysioterapian keinoin. Urheilufysioterapeutti kuuluu tärkeänä osana urheilijan taustatiimiin yhdessä valmentajien, lääkäreiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Fysioterapia ennen ja jälkeen leikkauksen
Fysioterapian tavoitteena on saada asiakkaalle parempi toimintakyky leikkauksen jälkeen kuin mitä se oli ennen leikkausta. Kuntoutuksen avulla parannetaan ja vahvistetaan lihasvoimaa, lisätään nivelliikkuvuutta sekä parannetaan koordinaatiota ja tasapainoa.

Kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa noudatetaan leikkaavan tahon ohjeita (jos erikseen annettu), muuten edetään mahdollisten vastaavien leikkauksen protokollan ja asiakkaan kunnon mukaan.

Tekonivelleikkausmenetelmien parantuessa leikkausmäärät ovat kasvaneet ja kuntoutuminen leikkauksesta nopeutunut. Kuntoutuksen avulla pyritään tekonivelleikkauksen läpikäynyt asiakas saamaan mahdollisimman nopeasti aktiivisen liikkumisen ja päivittäisten toimintojen pariin.

Lympha touch -alipainehoito
LT- alipainehoitoa käytämme tarvittaessa osana fysioterapiaa. Lympha-Touch hyödyntää alipainetta ja mekaanista värähtelyä, joilla voidaan tehokkaasti aktivoida kehon lymfa– eli imunestejärjestelmää sekä venyttää faskia- ja kudosrakenteita. Hoitolaitteen muodostama alipaine venyttää ihoa ja ihonalaista kudosta, avaten ankkurisäikeiden avulla imusuoniston endoteeliaukot. Samanaikaisesti kudosten faskiarakenteisiin aikaansaadaan pystysuuntaista venytystä, jolloin verenkierrolle ja lymfa- eli imunestekierrolle saadaan paremmin tilaa.

Lympha touch sopii erinomaisesti erilaisiin kehon kipu- ja jännitystiloihin, aineenvaihdunnan sekä imunestekierron lisääntymiseen. Se on erinomainen hoitomenetelmä mm. turvotuksen, arpikudoksen ja niveljäykkyyden hoitoon. Sitä käytetään myös urheilusuorituksesta palautumiseen.

Kinesio- urheiluteippaukset
Urheiluteippausta käytetään vammojen ennaltaehkäisyyn sekä jo syntyneen vamman jälkihoitoon. Teippauksen avulla pyritään ehkäisemään nivelsiteiden ja lihasten revähdyksiä ja venähdyksiä. Urheiluteippauksen avulla pyritään rajoittamaan ei-haluttu nivelen tai lihaksen liike ja välttämään kipua aiheuttava toiminta.

Kinesio-teippausta käytetään mm. akuuteissa vammoissa, ylikuormitustiloissa, aktivoimaan heikkoa lihasta, lievittämään kipua ja vähentämään turvotusta. Kinesio-teippauksella ei pyritä niinkään rajoittamaan liikettä vaan avustamaan sitä.

Lääkinnällinen harjoitusterapia
Perustuu yksilölliseen fysioterapeutin ohjaamaan harjoitteluun: fysioterapeutti ohjaa asiakkaalle liikkeitä, jotka hän on suunnitellut asiakkaan ongelman mukaan. Harjoittelun avulla parannetaan liikkuvuutta, lisätään lihasvoimaa ja kestävyyttä tarpeen mukaan. Myös koordinaatio- ja tasapainoharjoitteet kuuluvat harjoitusterapiaan.
Fysikaaliset hoidot
Fysikaalisia hoitoja käytämme tarpeen mukaan eri ongelmien hoidoissa: Pintalämpöhoidon (HC) avulla vähennetään lihasjännitystä sekä rentoututetaan lihasta ennen käsittelyä. Syvälämpöä eli ultraääntä käytetään silloin kun halutaan päästä syvemmälle kudokseen. Ultraääntä käytetään pienelle paikalliselle alueelle niin lihaksessa kuin nivelessä.

Kylmähoitoja käytämme akuutissa ongelmissa lähinnä turvotuksen vähentämiseen ja mahdollisesti paikallisesti kipuun. Sähkökipuhoidon avulla vähennetään kipua, pyritään vilkastuttamaan aineenvaihduntaa sekä aktivoimaan lihaksia. Sähkökipuhoidolla on myös lihasta rentouttava vaikutus.

Nikama- ja nivelkäsittelyt
Manuaalinen terapia on nikama- ja nivel- ja pehmytkudoskäsittelyä. Käsittelyssä mobilisoidaan lihasta, niveltä tai nikamaa niin, että saadaan parannettua käsiteltävän alueen liikkuvuutta. Käsittelyllä pyritään myös normalisoimaan lihaksen ja hermokudoksen optimaalinen toiminta ja sitä kautta vähentämään kipua
Lihashuolto
Lihashuolto on aineenvaihdunnan ja liikkuvuuden parantamista fysioterapian keinoin.
Harjoitusohjelman laatiminen

Saat fysioterapeutin laatiman yksilöllisen harjoitusohjelman halutessasi sähköpostiin, puhelimeen tai paperisena versiona.

Jalkineneuvonta
Opastan asiakkaita myös jalkinevalinnoissa, jotta jokaiselle löytyy ominaisuuksiltaan parhaiten sopivat jalkineet.

Tyypillisiä fysioterapiaa vaativia kiputiloja ja vammoja

Olkapään ja hartiaseudun vammat
Tyypillisimmät olkapään ja hartiaseudun vammat:

 • Kiertäjäkalvosimen (rotator cuff) muodostavien lihasten ja jänteiden repeämät ja tulehdustilat mm. supraspinatustendiniitti, -ruptuura
 • Limapussin tulehdukset (bursiitti)
 • Nivelkuluma (artroosi)
 • Olkanivelen sijoiltaanmeno (Subluksaatio)
 • Olkaluun ja solisluun murtumat
 • Alueen hermovammat
Niskan ongelmat
Kaulan/-ranganalueen kipua aiheuttaa

 • välilevyjen kulumat (degeneratio disci) ja pullistumat, mitkä usein aiheuttavat säteilevää kipua yläraajaan
 • Nivelkulumat (fasettinivelet)
 • Kaularangan kipu (cervikalgia torticollis)
 • Kireät/jännittyneet lihakset (tension neck).
Rintarangan ja alaselän ongelmat
Rintarangan alueella usein kipua aiheuttaa:

 • Fasettinivelet
 • Lihasten tulehdustilat

Alaselän (lanneselkä) tyypillisimmät kivut ovat:

 • Lihasperäiset tulehdus-/jännitystilat ”noidannuoli” (lumbago)
 • Välilevyn pullistumat (discusprolapsi)
 • Iskiashermo oireineen  –  iskiashermo voi oireilla myös ilman välilevyongelmaa
 • Selkäydinkanavan ahtauma (spinaalistenoosi)
 • Nikamahaarakkeiden kulumat (artroosi), skolioosi
 • Nikamakaaren vajaus (spondylyysi)
 • Nikamaliukuma (spondylolisteesi)
Reisi-, lonkka- ja nivusvammat
 • Reiden vammoissa on usein kysymys lihasten repeämisistä ja venähdyksistä. Varsinkin liikkuessa reiden lihakset ovat alttiita repeämille. Reiden alueella oleva kipu ei välttämättä johdu lihasrepeämästä tai venähdyksestä. Varsinkin kovan harjoittelun seurauksena voi reisilihaksissa muodostua lihasaution aiheuttamaa kipua.
 • Lonkka/Nivusvammat
  • Samoin kun olkanivelessä, lonkan alueen kiputiloja aiheuttaa useimmiten lihasten ja jänteiden tulehdukset ja repeämät
  • Lonkkanivelen kuluma (artroosi)
  • Limapussin tulehdus (trochanter bursiitti)
Nilkan ja jalkaterän vammat
Nilkka ja jalkaterä muodostuu kymmenistä nivelistä, nivelsiteistä, nivelkapseleista, luista, lihaksista ja hermoista muodostaen näin laajan liikekokonaisuuden. Kuormitus kantapäähän ja jalkaterään on suuri, mikä altistaa ne myös rasituskivuille.

 • Jalkaterän virheasennot (yli-jaalipronaatiot)
 • Kantakalvon tulehdus (plantaris fascitis)
 • Jalkaterän hermopinne (mortonin neuralgia)
 • Nivelsiteiden (FTA. FC ,delta) venähdykset ja repeämät
 • Jalkapöydän kiputila (metatarsalgia)
 • ”Vaivasenluu” (hallux valgus)
 • Jalkaterän korkeakaarisuus (pes cavus) ja matalakaarisuus (pes planus, lattajalka) ovat jalan rakenteita, jotka muuttavat jalan toimintaa ja altistavat koko alaraajan/selän virheelliselle kuormitukselle.
Polven ja säären vammat

Polvi on yksi niistä nivelistä missä esiintyy paljon erityyppistä kipua, sillä polveen kohdistuu paljon kiertoja, iskuja, vetoja jne. Polvessa on paljon rakenteita, mitkä voivat oireilla ja vaativat siten tarkempaa tutkimusta.

 • Polven nivelsidevammat (venähdykset ja repeämät)
 • Ristisiteiden repeämät (acl/pcl)
 • Nivelkierukan repeämät (meniscus)
 • Rustovammat
 • Polvilumpion sijoiltaanmeno
 • Polvilumpion rustovauriot

Polven toimintaan vaikuttaa myös useat eri lihakset ja jänteet, jotka aiheuttavat kiputiloja:

 • Polven alueen limapussit ja niiden tulehdukset (bursiitti)
 • Polvilumpion jänteen vamma (hyppääjän polvi)
 • Varsinkin nuorten ongelmana oleva polvilumpion jänteen kiinnityskohdan haurastuma (Osgood-Schlatterin)
 • Polvinivelen nivelkapselin laajentuma (Bakerin kysta)
 • Iliotibiaalisyndrooma (”juoksijan polvi”)

Säären alueella kipua aiheuttavat:

 • lihasten ja jänteiden (tendiniitti), jänteiden kiinnityskohtien (insertiitti ) ja jännetuppien tulehdukset, -repeämät ja lihasaitiopaineen kasvu.
 • Akillesjänteen tulehdukset ja-repeämät
 • Pohjelihaksen repeämät
 • Sääriluun sisäsivun luukalvontulehdus ”penikkatauti”
 • Lihasautio -syndrooma
 • Murtumat
 • Hermovauriot.
Kyynärpään alueen, ranteen ja käden ongelmat
Kyynärpään alueella yleisimmät ongelmat:

 • ”Tenniskyynärpää”
 • ”Heittäjänkyynärpää”
 • Radialis -tai ulnarishermon pinnetilat.

Ranne/kyynärvarrenalueen ongelmat:

 • Jänne-, jännetuppi- ja lihastulehdukset
 • Ranteen ja kyynärvarren murtumat
 • Liikerajoitukset

Kädessä/sormissa ongelmaa aiheuttavat tavallisesti sormien/peukalon sijoiltaanmenot.